Vispārējo valsts funkciju finansējums — 1 148.7 milj. €
Finansējuma sadalījums