Programmas mērķis:

nodrošināt sabiedriskā pasūtījuma īstenošanu, ko Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome konkursa kārtībā nodod komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, lai visām sabiedrības grupām sniegtu plašu un daudzpusēju informāciju.

Galvenās aktivitātes:

sabiedriskā pasūtījuma ietvaros noteikto programmu veidošana un izplatīšana.

Programmas izpildītājs: Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, piešķirot finansējumu komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem sabiedriskā pasūtījuma īstenošanai un pārraidīšanai VSIA “Latvijas Televīzija” un komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošināt televīzijas sižetu/raidījumu pārraidīšanu

Sižetu pārraidīšana kanālā Re:TV (min)

3 242

2 640

-

-

-

Novadu ziņu sižetu veidošana un pārraidīšana (min)

-

-

2 901

2 640

2 640

Raidījumu pārraidīšana komerciālajās televīzijās (raidstundas) (skaits)

782

20

30

20

20

Raidījumu pārraidīšana komerciālajos radio (raidstundas) (skaits)

-

20

25

20

20

Nodrošināt auditorijas sasniedzamību (Rch)1

Reģionālo sižetu vidējā sasniegtā auditorija (skaits)

123 470

110 000

110 000

110 000

110 000

Piezīmes.
1Rch (000) (Reach’000) – kopējā sasniegtā auditorija tūkstošos.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 670 050

1 053 403

1 378 403

1 128 403

1 053 403

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-616 647

325 000

-250 000

-75 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-36,9

30,9

-18,1

-6,6

Atlīdzība, euro

×

×

37 510

25 010

25 010

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

×

×

37 510

25 010

25 010

Piezīmes.
1Tajā skaitā darba devēja VSAOI.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

500 000

825 000

325 000

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

750 000

750 000

Sabiedriskā pasūtījuma satura veidošana komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, stiprinot Latvijas informatīvo telpu

-

500 000

500 000

Finansējums komercmediju atbalstam

 

250 000

250 000

Vienreizēji pasākumi

-

75 000

75 000

Izdevumi pašvaldību vēlēšanu atspoguļošanai

-

75 000

75 000

Citas izmaiņas

500 000

-

-500 000

Satura veidošana un programmu attīstība komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos

500 000

-

-500 000