Programmas mērķis:

 • veidot pozitīvu Latvijas atpazīstamību ārvalstu auditorijās, izmantojot uz pozitīvu realitāti balstītu informāciju par valsti – tās cilvēkiem, kopienām, inovācijām, sasniegumiem, vērtībām, tradīcijām un dzīvesveidu. Galvenais uzdevums – radīt labvēlīgu fonu ārvalstu sabiedrībā Latvijas politisko, ekonomisko un sabiedrisko (tai skaitā kultūras) interešu īstenošanai.

Galvenās aktivitātes:

 1. izzinošas, operatīvas un saskaņotas informācijas par politiskajām, ekonomiskajām un sabiedriskajām aktualitātēm Latvijā gatavošana un izplatīšana ārvalstu auditorijām:
  • Latvijas aktualitāšu apskati angļu un krievu valodās ārvalstu vēstniecībām, medijiem un citiem interesentiem;
  • digitāli un audiovizuāli prezentācijas materiāli par Latviju;
  • tematisku brošūru un faktu lapu izplatīšana.
 2. ārvalstu auditorijām paredzētā valsts oficiālā portāla Latvia.eu satura veidošana un attīstīšana:
  • prezentācijas materiālu publicēšana un to pieejamības nodrošināšana  interesentiem;
  • tematisku rakstu sagatavošana un publicēšana par Latvijas aktualitātēm;
  • fotogalerijas par Latviju uzturēšana, ienākošo pieprasījumu pēc fotoattēliem apstrāde.
 3. ārvalstu auditoriju, tai skaitā Latvijas diasporas, iesaiste komunikācijas aktivitātēs, izmantojot sociālos tīklus:
  • Latvijas oficiālā Facebook konta angļu valodā “If you like Latvia, Latvia likes you” uzturēšana un satura attīstīšana;
  • Facebook konta latviešu valodā “Kaut kas mīļš no Latvijas” uzturēšana un aktualizēšana.
 4. atbalsts ārvalstu žurnālistiem vizīšu Latvijā organizēšanā – informācijas sagatavošana, programmas izstrāde, informatīvais un organizatoriskais atbalsts vizītes laikā;
 5. dalība partneru organizētos pasākumos Latvijas popularizēšanai ārvalstu auditorijās, kā arī informatīvo un prezentācijas pasākumu organizēšana Latvijas institūta (turpmāk – LI) komunikācijas projektu ietvaros:
  • radošu semināru cikls Latvijas augstskolās, valsts institūcijās un pašvaldībās par valsts tēla veidošanas jautājumiem;
  • prezentācijas un lekcijas par Latvijas tēlu un LI īstenotajiem komunikācijas projektiem partneru pasākumos Latvijā un ārvalstīs;
  • mediju pasākumi un citas aktivitātes.

Programmas izpildītājs: Latvijas institūts.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Latvijas pozitīva tēla atspoguļojuma nodrošināšana

Sagatavotas aktuālas publikācijas vai informācija svešvalodās (skaits)

16

70

70

70

70

Portāla Latvia.eu apmeklētāju informācijas pieprasījumi (skaits)

225 051

220 000

220 000

220 000

220 000

Portāla Latvia.eu apmeklētāji gadā (skaits)

177 041

 140 000

190 000

190 000

190 000

Fotoattēlu pieprasījumi (skaits)

766

700

700

700

700

Latvijas oficiālās Facebook lapas angļu valodā sekotāji (skaits)

113 328

110 000

120 000

120 000

120 000

Latvijas oficiālās Facebook lapas latviešu valodā sekotāji (skaits)

3 270

3 000

5 000

5 000

5 000

Latvijas Institūta apkalpoto žurnālistu skaits (gadā)

82

10

40

15

15

Latvijas Institūta iniciētas publikācijas /pārraides medijos (skaits)

116

30

30

30

30

Organizēti semināri un pasākumi (skaits)

33

22

20

20

20

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

284 937

309 100

168 236

168 151

111 151

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

24 163

-140 864

-85

-57 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8,5

-45,6

-0,1

-33,9

Atlīdzība, euro

119 521

134 918

95 656

94 571

74 571

Vidējais amata vietu skaits gadā

4

6

4

4

4

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 208

1 874

1 554

1 970

1 554

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

13 543

-

21 085

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

140 864

-

-140 864

t. sk.:

Citas izmaiņas

140 864

 -

-140 864

Samazināti izdevumi Latvijas valsts simtgades pasākumu īstenošanai

130 915

-

-130 915

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

9 949

-

-9 949

Samazināti izdevumi, kas 2018.gadam tika pārdalīti no budžeta apakšprogrammas 01.04.00 “Diplomātiskās misijas ārvalstīs”

9 949

-

-9 949