Programmas mērķis:

 • veidot pozitīvu Latvijas atpazīstamību ārvalstu auditorijās, izmantojot uz pozitīvu realitāti balstītu informāciju par valsti – tās cilvēkiem, kopienām, inovācijām, sasniegumiem, vērtībām, tradīcijām un dzīvesveidu. Galvenais uzdevums – radīt labvēlīgu fonu ārvalstu sabiedrībā Latvijas politisko, ekonomisko un sabiedrisko (tai skaitā kultūras) interešu īstenošanai.

Galvenās aktivitātes:

 1. izzinošas, operatīvas un saskaņotas informācijas par politiskajām, ekonomiskajām un sabiedriskajām aktualitātēm Latvijā gatavošana un izplatīšana ārvalstu auditorijām:
  • Latvijas aktualitāšu apskati angļu un krievu valodās ārvalstu vēstniecībām, medijiem un citiem interesentiem,
  • digitāli un audiovizuāli prezentācijas materiāli par Latviju,
  • tematisku brošūru un faktu lapu izplatīšana.
 2. ārvalstu auditorijām paredzētā valsts oficiālā portāla Latvia.eu satura veidošana un attīstīšana:
  • prezentācijas materiālu publicēšana un to pieejamības nodrošināšana interesentiem,
  • tematisku rakstu sagatavošana un publicēšana par Latvijas aktualitātēm,
  • fotogalerijas par Latviju uzturēšana, ienākošo pieprasījumu pēc fotoattēliem apstrāde.
 3. ārvalstu auditoriju, tai skaitā Latvijas diasporas, iesaiste komunikācijas aktivitātēs, izmantojot sociālos tīklus:
  • Latvijas oficiālā Facebook konta angļu valodā “If you like Latvia, Latvia likes you” uzturēšana un satura attīstīšana,
  • Facebook konta latviešu valodā “Kaut kas mīļš no Latvijas” uzturēšana un aktualizēšana.
 4. atbalsts ārvalstu žurnālistiem vizīšu Latvijā organizēšanā – informācijas sagatavošana, programmas izstrāde, informatīvais un organizatoriskais atbalsts vizītes laikā.
 5. dalība partneru organizētos pasākumos Latvijas popularizēšanai ārvalstu auditorijās, kā arī informatīvo un prezentācijas pasākumu organizēšana Latvijas institūta (turpmāk – LI) komunikācijas projektu ietvaros:
  • radošu semināru cikls Latvijas augstskolās, valsts institūcijās un pašvaldībās par valsts tēla veidošanas jautājumiem,
  • prezentācijas un lekcijas par Latvijas tēlu un LI īstenotajiem komunikācijas projektiem partneru pasākumos Latvijā un ārvalstīs,
  • mediju pasākumi un citas aktivitātes.

Programmas izpildītājs: Latvijas institūts.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gada (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Latvijas pozitīva tēla atspoguļojuma nodrošināšana

Sagatavotas aktuālas publikācijas vai informācija svešvalodās (skaits)

21

70

70

70

70

Izplatītas brošūras un faktu lapas (skaits)

-

-

45 000

16 000

-

Portāla Latvia.eu apmeklētāju informācijas pieprasījumi (skaits)

157 337

220 000

-

-

-

Portāla Latvia.eu apmeklētāji gadā (skaits)

-

-

140 000

140 000

140 000

Fotoattēlu pieprasījumi (skaits)

-

-

700

700

700

Latvijas oficiālās Facebook lapas angļu valodā sekotāji (skaits)

93 000

80 000

110 000

115 000

110 000

Latvijas oficiālās Facebook lapas latviešu valodā sekotāji (skaits)

-

-

2 000

2 500

2 500

Organizētas žurnālistu vizītes (skaits)

18

8

10

10

10

Latvijas institūta iniciētas publikācijas /pārraides medijos (skaits)

-

-

30

30

30

Organizēti semināri un pasākumi (skaits)

-

-

22

22

22

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gada (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

95 971

92 673

114 800

92 851

92 851

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-3 298

22 127

-21 949

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-3,4

23,9

-19,1

-

Atlīdzība, euro

72 584

74 093

74 271

74 271

74 271

Vidējais amata vietu skaits gadā

4

4

4

4

4

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), , euro

1 257

1 544

1 547

1 547

1 547

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

12 246

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017. gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

22 127

22 127

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas vai prioritāri pasākumi

-

12 178

12 178

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

-

178

178

Latvijas tautas video sveiciena radīšanai Lietuvas, Igaunijas un Somijas tautām valstu simtgadēs

-

12 000

12 000

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

9 949

9 949

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Latvijas institūta pamatfunkciju īstenošanau, veicot līdzekļu pārdali no budžeta apakšprogrammas 01.04.00 “Diplomātiskās misijas ārvalstīs”

-

9 949

9 949