Politikas mērķis: kompetences ietvaros veicināt valsts amatpersonu izpratni par godprātīgu rīcību un pienākumu rīkoties sabiedrības interesēs, pieņemot lēmumus un izlietojot publisko finansējumu / Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības stratēģija 2023.  ̶  2026. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2021)

Plānotā vērtība (2023)

Latvijas rezultāts ikgadējā Korupcijas uztveres indeksā (punkti)

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības stratēģija 2023. – 2026. gadam

59

61

Sabiedrības gatavība ziņot par korupcijas gadījumiem (%)

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības stratēģija 2023. – 2026. gadam

61

65

Uzņēmēju, kuri atzinuši, ka ir gatavi dot kukuli, īpatsvars (%)

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības stratēģija 2023. – 2026. gadam

19

25

Valdības deklarācija

42. punkts

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada
plāns

2024. gada
plāns

2025. gada
plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

12 629 976

13 988 231

16 156 194

16 542 776

16 537 776

140

171

171

171

171

01.00.00 Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

12 413 610

13 988 231

16 156 194

16 542 776

16 537 776

140

171

171

171

171

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana

216 366

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Konstatēti noziedzīgie nodarījumi (skaits)

115

90

90

90

90

Krimināllietas, kas nosūtītas kriminālvajāšanai un nav izbeigtas Prokuratūrā (skaits)

27

18

18

19

20

Konstatēti pārkāpumi politisko partiju finansēšanā un aģitācijas veikšanā (skaits)

80

25

25

25

25

Konstatēti pārkāpumi interešu konflikta novēršanas jomā (skaits)

295

255

255

255

255

Izstrādāti darbības pārskati un ziņojumi par korupcijas situāciju valstī (skaits)

4

3

3

3

3

Organizēti pasākumi sabiedrisko attiecību un izglītošanas jomā (skaits)

101

100

100

100

100

Kvalitātes rādītāji

Pieņemto lēmumu par administratīvā soda piemērošanu par likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” normu pārkāpumiem, kas nav atcelti, īpatsvars (%)

-

-

98

98

98

Pieņemto lēmumu valsts amatpersonu darbības kontroles jomā par finanšu līdzekļu atmaksāšanu valsts budžetā, kas nav atcelti, īpatsvars (%)

-

-

90

90

90

Pieņemto lēmumu par administratīvā soda piemērošanu par politisko partiju finansēšanas un aģitācijas kārtības pārkāpumiem, kas nav atcelti, īpatsvars (%)

-

-

98

98

98

Pieņemto lēmumu politisko partiju finansēšanas un priekšvēlēšanu aģitācijas kontroles jomā par finanšu līdzekļu atmaksāšanu valsts budžetā, kas nav atcelti, īpatsvars (%)

-

-

90

90

90