Darbības mērķis: sekmīga Latvijas Republikas likumdošanas procesa nodrošināšana saskaņā ar Saeimas Kārtības rulli

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā1, t.sk.:

19859411

23010 134

25933 488

23737 753

24118 503

661

662

645

645

645

01.00.00 Saeimas darbības nodrošināšana

19859411

23010 134

25933 488

23737 753

24118 503

661

662

645

645

645

Piezīmes.

1 tajā skaitā 100 deputāti