Darbības mērķis: sekmīga Latvijas Republikas likumdošanas procesa nodrošināšana saskaņā ar Saeimas Kārtības rulli

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā 2, t.sk.:

18 502 122

21 958 625

23 010 134

24 680 825

23 094 319

662

662

662

662

662

01.00.00 Saeimas darbības nodrošināšana

18 502 122

21 958 625

23 010 134

24 680 825

23 094 319

662

662

662

662

662

 

2 Tajā skaitā 100 deputāti