Darbības mērķis: sekmīga Latvijas Republikas likumdošanas procesa nodrošināšana saskaņā ar Saeimas Kārtības rulli

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā*, t.sk.:

22 714 202

20 268 983

21 958 625

25 381 479

22 156 306

659

661

662

664

664

01.00.00 Saeimas darbības nodrošināšana

22 714 202

20 268 983

21 958 625

25 381 479

22 156 306

659

661

662

664

664

* tajā skaitā 100 deputāti