Darbības mērķis: sekmīga Latvijas Republikas likumdošanas procesa nodrošināšana saskaņā ar Saeimas Kārtības rulli

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā1, t.sk.:

19 400 473

25 238 092

34 448 684

34 039 558

33 046 539

639

648

639

639

639

01.00.00 Saeimas darbības nodrošināšana

19 400 473

25 238 092

34 448 684

34 039 558

33 046 539

639

648

639

639

639

Piezīmes.
1 Tajā skaitā 100 deputāti.