Darbības mērķis: sekmīga Latvijas Republikas likumdošanas procesa nodrošināšana saskaņā ar Saeimas Kārtības rulli

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā*, t.sk.:

20 171 417

23 496 100

20 268 983

21 309 404

24 019 800

661

659

661

661

661

01.00.00 Saeimas darbības nodrošināšana

18 792 789

23 496 100

20 268 983

21 309 404

24 019 800

656

659

661

661

661

96.00.00 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā

1 378 628

-

-

-

-

5

-

-

-

-

*tajā skaitā 100 deputāti