Darbības mērķis:
sekmīga Latvijas Republikas likumdošanas procesa nodrošināšana saskaņā ar Saeimas Kārtības rulli

 

2019. gads
(
izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā1, t.sk.:

21 059 484

   25 933 488

24 240 351

25 427 553

30 517 822

658

645

643

648

648

01.00.00 Saeimas darbības nodrošināšana

21 059 484

   25 933 488

24 240 351

25 427 553

30 517 822

658

645

643

648

648

Piezīmes.
1 Tajā skaitā 100 deputāti.