Darbības mērķis: sekmīga Latvijas Republikas likumdošanas procesa nodrošināšana saskaņā ar Saeimas Kārtības rulli

 

2020.gads
(izpilde)

2021.gada
plāns

2022.gada
plāns

2023.gada
plāns

2024.gada
plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā1, t.sk.:

19 727 406

24 240 351

25 238 092

24 905 119

23 349 905

645

643

648

648

648

01.00.00 Saeimas darbības nodrošināšana

19 727 406

24 240 351

25 238 092

24 905 119

23 349 905

645

643

648

648

648

Piezīmes.

1 Tajā skaitā 100 deputāti.