Darbības mērķis: nodrošināt iespēju saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, kuru tarifi (cenas) atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, kā arī veicināt attīstību un ekonomiski pamatotu konkurenci regulējamās nozarēs

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada     plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

4 749 667

4 798 792

4 950 570

4 950 570

4 950 570

132

132

116

116

116

01.00.00 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana

4 749 667

4 798 792

4 950 570

4 950 570

4 950 570

132

132

116

116

116

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Regulējamie sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji regulējamās nozarēs (skaits)

917

902

900

900

900

Apsekoto regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju īpatsvars regulējamās nozarēs (%)

15,5

11,2

16,3

16,3

16,3

Regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, kuriem veikti kvalitātes mērījumi elektronisko sakaru un enerģētikas nozarēs, īpatsvars (%)

6,9

6,6

7,0

7,0

7,0

Dalība starptautiskajos pasākumos un sanāksmēs (skaits)

210

178

185

185

185