Darbības mērķis: Likuma “Par Centrālo vēlēšanu komisiju” izpilde

  2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

3692 264

3502 831

1113 195

1294 998

4064 817

21

21

21

21

21

01.00.00 Vispārējā vadība

487 804

501 000

1113 195

932 737

932 737

21

21

21

21

21

02.00.00 Saeimas vēlēšanas

2978 674

-

-

-

3132 080

-

-

-

-

-

03.00.00 Pašvaldību vēlēšanas

-

-

-

362 261

-

-

-

-

-

-

05.00.00 Eiropas Parlamenta vēlēšanas

-

3001 831

-

-

-

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

225 786

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Organizētās vēlēšanas (skaits)

1

1

-

1

1

Parakstu vākšanas sistēmas nodrošinātie pieslēgumi (skaits)

1 070

1 070

1 070

1 070

1 070

Darbam vēlēšanu komisijās atbilstoši sagatavoti vēlēšanu komisiju locekļi (skaits)

7 690

7 711

238

7 525

7 800

Vēlēšanu rezultātu publicēšanas maksimālais laiks pēc lēmuma pieņemšanas (dienas)

3

3

-

3

3

Vēlēšanu provizorisko rezultātu publicēšanas maksimālais laiks pēc vēlēšanu iecirkņu slēgšanas (stundas)

10

10

-

10

10

Sagatavotas publikācijas un reklāmas materiāli mājaslapai, presei un sociālajiem tīkliem (skaits)

518

480

138

450

480