Darbības mērķis: nodrošināt Satversmes tiesas darbību / Satversmes 85. pants un Satversmes tiesas likums

  2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

1718 852

2330 564

2908 898

3236 665

2883 111

44

49

52

52

52

01.00.00 Tiesa

1718 852

2330 564

2908 898

3236 665

2883 111

44

49

52

52

52

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Tiesas nolēmumu īpatsvars, kas pieņemts likumā noteiktajā termiņā (%)

100

100

100

100

100