Darbības mērķis: nodrošināt Satversmes tiesas darbību / Satversmes 85. pants un Satversmes tiesas likums

 

 

2017. gads
(izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

1 521 442

1 715 772

2 330 564

1 996 786

2 006 844

44

44

49

52

52

01.00.00 Tiesa 

1 521 442

1 715 772

2 330 564

1 996 786

2 006 844

44

44

49

52

52

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Tiesas nolēmumu īpatsvars, kas pieņemts likumā noteiktajā termiņā (%)

100

100

100

100

100