Darbības mērķis: nodrošināt Satversmes tiesas darbību / Satversmes 85.pants un Satversmes tiesas likums

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

1 480 523

1 490 697

1 715 772

1 916 036

1 908 059

43

44

44

48

51

01.00.00 Tiesa

1 480 523

1 490 697

1 715 772

1 916 036

1 908 059

43

44

44

48

51

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Tiesas nolēmumu īpatsvars, kas pieņemts likumā noteiktajā termiņā (%)

100

100

100

100

100