Darbības mērķis: nodrošināt Satversmes tiesas darbību/ Satversmes 85.pants un Satversmes tiesas likums

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada     plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

1 362 985

1 484 895

1 490 697

1 516 023

1 516 023

42

43

44

44

44

01.00.00 Tiesa

1 362 985

1 484 895

1 490 697

1 516 023

1 516 023

42

43

44

44

44

Darbības rezultatīvie rādītāji

Tiesas nolēmumu īpatsvars, kas pieņemts likumā noteiktajā termiņā (%)

100

100

100

100

100