Darbības mērķis:
nodrošināt Satversmes tiesas darbību
/ Satversmes 85. pants un Satversmes tiesas likums

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada

plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

2 232 286

2 908 898

3 608 844

2 953 947

2 953 947

49

52

54

54

54

01.00.00 Tiesa 

2 232 286

2 908 898

3 608 844

2 953 947

2 953 947

49

52

54

54

54

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Tiesas nolēmumu īpatsvars, kas pieņemts likumā noteiktajā termiņā (%)

100

100

100

100

100