Darbības mērķis: nodrošināt Valsts prezidenta darbību / Valsts prezidenta darbības nodrošināšanas likums

 

2018.gads (izpilde)

2019.gada plāns

2020.gada plāns

2021.gada plāns

2022.gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

5338 455

4861 735

5679 964

5499 764

5499 764

58

58

61

61

61

04.00.00 Valsts prezidenta darbības nodrošināšana

5180 299

4861 735

5679 964

5499764

5499 764

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

158 156

-

-

-

-