Darbības mērķis: nodrošināt Valsts prezidenta darbību / Valsts prezidenta darbības nodrošināšanas likums

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada   plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

4 399 639

5 705 927

4 861 735

4 861 735

4 861 735

57

57

58

58

58

04.00.00 Valsts prezidenta darbības nodrošināšana 

4 399 639

5 705 927

4 861 735

4 861 735

4 861 735