Darbības mērķis: nodrošināt Valsts prezidenta darbību / Valsts prezidenta darbības nodrošināšanas likums

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

4 715 549

5 348 721

5 705 927

4 861 735

4 861 735

63

69

57

57

57

04.00.00 Valsts prezidenta darbības nodrošināšana 

4 715 549

5 348 721

5 705 927

4 861 735

4 861 735

63

69

57

57

57