Darbības mērķis: nodrošināt Valsts prezidenta darbību/ Valsts prezidenta darbības nodrošināšanas likums

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

5 238 991

6 599 419

7 038 718

6 958 718

6 958 718

61

61

61

61

61

04.00.00 Valsts prezidenta darbības nodrošināšana

5 238 991

6 599 419

7 038 718

6 958 718

6 958 718

61

61

61

61

61