Darbības mērķis: nodrošināt Valsts prezidenta darbību Valsts prezidenta darbības nodrošināšanas likums

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

4 435 114

6 896 627

5 348 721

5 338 000

4 854 000

67

69

69

69

69

04.00.00 Valsts prezidenta darbības nodrošināšana

4 435 114

6 896 627

5 348 721

5 338 000

4 854 000

67

69

69

69

69