Darbības mērķis:
Nodrošināt Valsts prezidenta darbību /
Valsts prezidenta darbības nodrošināšanas likums

 

2019.gads (izpilde)

2020.gada plāns

2021.gada plāns

2022.gada plāns

2023.gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

4 935 810

 5 679 964

5 535 264

5 535 264

5 535 264

61

61

61

61

61

04.00.00 Valsts prezidenta darbības nodrošināšana

4 856 919

5 679 964

5 535 264

5 535 264

5 535 264

61

61

61

61

61

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

78 891

-

-

-

-

-

-

-

-

-