Darbības mērķis: nodrošināt Valsts prezidenta darbību / Valsts prezidenta darbības nodrošināšanas likums

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

4 852 884

 5 535 264

6 599 419

5 816 369

5 766 369

61

61

61

61

61

04.00.00 Valsts prezidenta darbības nodrošināšana

4 852 884

5 535 264

6 599 419

5 816 369

5 766 369

61

61

61

61

61