Darbības mērķis: Zemes reformas koordinēšana un tiesiskā nodrošināšana Latvijas Republikā / Likums “Par zemes komisijām

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada     plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

105 419

106 164

106 508

106 508

106 508

6

6

6

6

6

01.00.00 Zemes reformas īstenošana Latvijas Republikā

105 419

106 164

106 508

106 508

106 508

6

6

6

6

6

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Atzītas un atjaunotas īpašumtiesības (skaits)

495

550

300

250

200

Lēmumi par pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu (skaits)

37

35

25

-

-