Darbības mērķis: Zemes reformas koordinēšana un tiesiskā nodrošināšana Latvijas Republikā / Likums “Par zemes komisijām”

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada     plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, tai skaitā:

Vidējais amata vietu skaits kopā, tai skaitā:

104 048

105 419

106 164

106 164

106 164

7

7

6

6

6

01.00.00 Zemes reformas īstenošana Latvijas Republikā

104 048

105 419

106 164

106 164

106 164

7

7

6

6

6

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Atjaunotas īpašumtiesības (skaits)

484

550

550

400

300

Saskaņoti lēmumi par pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu (skaits)

-

40

35

-

-