Darbības mērķis:
Zemes reformas koordinēšana un tiesiskā nodrošināšana Latvijas Republikā
/ Likums “Par zemes komisijām”

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

106 508

107 104

81 355

-

-

6

6

5

-

-

01.00.00  Zemes reformas īstenošana Latvijas Republikā

106 508

107 104

81 355

-

-

6

6

5

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Atzītas un atjaunotas īpašumtiesības (skaits)

207

150

80

-

-

Lēmumi par pilsētu zemes komisijas darbības izbeigšanu (skaits)

9

7

2

-

-