Darbības mērķis: nodrošināt Satversmes tiesas darbību / Satversmes 85. pants un Satversmes tiesas likums

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada

plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

2 535 036

3 608 844

3 227 610

3 022 584

3 022 584

52

54

55

55

55

01.00.00 Tiesa

2 535 036

3 608 844

3 227 610

3 022 584

3 022 584

52

54

55

55

55

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Tiesas nolēmumu īpatsvars, kas pieņemts likumā noteiktajā termiņā (%)

100

100

100

100

100