Darbības mērķis: sadarbība ar citu valstu parlamentāriešiem starptautisko organizāciju ietvaros, līdzdalība starptautiskajās organizācijās

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

140 092

146 536

142 320

143 791

145 391

-

-

-

-

-

02.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

140 092

146 536

142 320

143 791

145 391

-

-

-

-

-