Darbības mērķis: sadarbība ar citu valstu parlamentāriešiem starptautisko organizāciju ietvaros, līdzdalība starptautiskajās organizācijās.

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

128 787

144 956

146 536

147 856

147 886

-

-

-

-

-

02.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

128 787

144 956

146 536

147 856

147 886

-

-

-

-

-