Darbības mērķis: sadarbība ar citu valstu parlamentāriešiem starptautisko organizāciju ietvaros, līdzdalība starptautiskajās organizācijās.

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada     plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

129 094

144 356

144 956

144 956

144 956

-

-

-

-

-

02.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

129 094

144 356

144 956

144 956

144 956

-

-

-

-

-