Darbības mērķis: sadarbība ar citu valstu parlamentāriešiem starptautisko organizāciju ietvaros, līdzdalība starptautiskajās organizācijās

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

133 178

143 094

149 092

150 554

151 554

02.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

133 178

143 094

149 092

150 554

151 554