Darbības mērķis: sadarbība ar citu valstu parlamentāriešiem starptautisko organizāciju ietvaros, līdzdalība starptautiskajās organizācijās

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

128 267

144 612

144 356

144 556

144 556

-

-

-

-

-

02.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

128 267

144 612

144 356

144 556

144 556

-

-

-

-

-