Darbības mērķis:
Sadarbība ar citu valstu parlamentāriešiem starptautisko organizāciju ietvaros, līdzdalība starptautiskajās organizācijās

 

2019. gads
(
izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

132 278

142 320

143 378

143 477

143 477

-

-

-

-

-

02.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

132 278

142 320

143 378

143 477

143 477

-

-

-

-

-