Darbības mērķis: sadarbība ar citu valstu parlamentāriešiem starptautisko organizāciju ietvaros, līdzdalība starptautiskajās organizācijās

 

2020.gads
(izpilde)

2021.gada
plāns

2022.gada
plāns

2023.gada
plāns

2024.gada
plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

132 093

143 378

143 094

143 676

 144 176

02.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

132 093

143 378

 143 094

143 676

144 176