Darbības mērķis: nodrošināt savlaicīgu Latvijas iemaksu veikšanu starptautiskajās organizācijās, lai pildītu starptautiskās saistības, garantētu Latvijai iespēju piedalīties lēmumu pieņemšanās dažādās starptautiskās organizācijas

  2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro:

 

11306 331

10783 643

9163 086

10847 160

10842 452

02.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijas

11006 331

10783 643

9163 086

10847 160

10842 452

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

300 000

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Latvijas pilntiesīga dalība un interešu aizstāvība starptautiskajās organizācijās (skaits)

23

23

23

23

23