Darbības mērķis: nodrošināt savlaicīgu Latvijas iemaksu veikšanu starptautiskajās organizācijās, lai pildītu starptautiskās saistības, garantētu Latvijai iespēju piedalīties lēmumu pieņemšanās dažādās starptautiskās organizācijas

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro:

 

8 961 405

11 872 926

10 783 643

11 818 007

11 823 790

02.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijas

8 661 405

11 872 926

10 783 643

11 818 007

11 823 790

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

300 000

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Latvijas pilntiesīga dalība un interešu aizstāvība starptautiskajās organizācijās (skaits)

22

22

23

23

23