Darbības mērķis: nodrošināt savlaicīgu Latvijas iemaksu veikšanu starptautiskajās organizācijās, lai pildītu starptautiskās saistības, garantētu Latvijai iespēju piedalīties lēmumu pieņemšanās dažādās starptautiskās organizācijas

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro:

 

11 018 019

8 875 820

11 872 926

11 268 395

11 120 686

02.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijas

8 477 103

8 875 820

11 872 926

11 268 395

11 120 686

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

2 540 916

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Latvijas pilntiesīga dalība un interešu aizstāvība starptautiskajās organizācijās (skaits)

21

22

22

22

22