Darbības mērķis: nodrošināt savlaicīgu Latvijas iemaksu veikšanu starptautiskajās organizācijās, lai pildītu starptautiskās saistības, garantētu Latvijai iespēju piedalīties lēmumu pieņemšanās dažādās starptautiskās organizācijās

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro:

10 215 492

9 204 190

9 668 236

9 944 870

10 115 901

02.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijas

9 818 540

9 204 190

9 668 236

9 944 870

10 115 901

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

396 952

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Latvijas pilntiesīga dalība un interešu aizstāvība starptautiskajās organizācijās (skaits)

24

24

24

24

24