Darbības mērķis:
Nodrošināt savlaicīgu Latvijas iemaksu veikšanu starptautiskajās organizācijās, lai pildītu starptautiskās saistības, garantētu Latvijai iespēju piedalīties lēmumu pieņemšanās dažādās starptautiskās organizācijās

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro:

12 471 034

9 163 086

9 778 665

9 769 694

9 741 744

02.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijas

10 770 943

9 163 086

9 778 665

9 769 694

9 741 744

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

1 700 091

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Latvijas pilntiesīga dalība un interešu aizstāvība starptautiskajās organizācijās (skaits)

23

23

24

24

24