Darbības mērķis: nodrošināt savlaicīgu Latvijas iemaksu veikšanu starptautiskajās organizācijās, lai pildītu starptautiskās saistības, garantētu Latvijai iespēju piedalīties lēmumu pieņemšanās dažādās starptautiskās organizācijās

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro:

9 026 097

9 778 665

9 204 190

9 668 236

9 944 870

02.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijas

8 760 097

9 778 665

9 204 190

9 668 236

9 944 870

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

266 000

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Latvijas pilntiesīga dalība un interešu aizstāvība starptautiskajās organizācijās (skaits)

21

24

24

24

24