Politikas mērķis: jauniešu pilsoniskās apziņas un izpratnes veidošana par valsts aizsardzību Militārā dienesta likums, Jaunsardzes un informācijas centra nolikums, Aizsardzības ministrijas nolikums

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2017. gads)

Plānotā vērtība (2019. gads)

Jauniešu (skolu jaunieši vecumā no 10 līdz 21 gadam) iesaiste Jaunsardzes kustībā (%)

Informatīvais ziņojums “Par Jaunsardzes attīstību 2015.-2024.gadā; Valsts aizsardzības koncepcija; Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2016.-2028.gads .

3,95

6

Deklarācija par A.K.Kariņa vadītā Ministru Kabineta iecerēto darbību

Pasākumi Nr. 155, 163., 202., 205., 206., 208.

 

 

2017. gads
(izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

6 717 182

5 936 148

7 509 842

6 825 680

6 851 180

143

164

169

193

193

34.00.00 Jaunsardzes centrs

6 717 182

5 936 148

7 509 842

6 825 680

6 851 180

143

164

169

193

193

Citi ieguldījumi

Jaunsargu instruktoru amata vietas (skaits)

86

105

110

125

125

Jaunsargu mācību programmas īstenošana novados (novadu un republikas nozīmes pilsētu skaits)

119

119

119

119

119

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Apmācāmie jaunsargi (maksimālais skaits)

7 800

11 500

-

-

-

Apmācāmie jaunsargi (maksimālais skaits), t.sk. valsts aizsardzības mācībā iesaistīto jauniešu skaits2

-

-

11 500

11 500

11 500

Jaunsargu dalība pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas pasākumos (tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz trīs pasākumos gadā) (skaits)

27 361

34 500

35 000

35 000

35 000

Jaunsargu dalība iestādes organizētajās nometnēs (tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz vienā nometnē gadā) (skaits)

4 602

11 500

12 000

13 000

14 000

Kvalitātes rādītāji

Jaunsargu mācību programmas 4.līmeņa absolventi, kuri izvēlas uzsākt dienestu AiM vai IeM struktūrās (%)

55

60

-

-

-

Jaunsargu mācību programmas 4.līmeņa absolventi (no 2024.gada VAM programmas absolventi), kuri izvēlas uzsākt dienestu ZS un NBS3

-

-

60

60

60

Sabiedrības (skolu jaunatnes vecāku) informētība par Jaunsardzi un kā tā darbojas (%)

45

45

-

-

-

Iepriekšējais nosaukums līdz 2018.gadam “Apmācāmie jaunsargi (maksimālais skaits)”

3 Iepriekšējais nosaukums līdz 2018.gadam “Jaunsargu mācību programmas 4.līmeņa absolventi, kuri izvēlas uzsākt dienestu AiM vai IeM struktūrās (%)