Politikas mērķis: jauniešu pilsoniskās apziņas un izpratnes veidošana par valsts aizsardzību Militārā dienesta likums, Jaunsardzes un informācijas centra nolikums, Aizsardzības ministrijas nolikums

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2016.gads)

Plānotā vērtība (2018.gads)

Jauniešu (skolu jaunieši vecumā no 10 līdz 21 gadam) iesaiste Jaunsardzes kustībā (%)

Informatīvais ziņojums “Par Jaunsardzes attīstību 2015.-2024.gadā; Valsts aizsardzības koncepcija; Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2016.-2028.gads .

3,95

6

 

Valdības rīcības plāns

Pasākumi Nr.78.1.-78.3.

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

5 120 189

6 788 412

5 936 148

7 788 408

7 061 654

116

143

164

184

184

34.00.00 “Jaunsardzes centrs”

5 120 189

6 788 412

5 936 148

7 788 408

7 061 654

116

143

164

184

184

Citi ieguldījumi

Jaunsargu instruktoru amata vietas (skaits)

62

85

105

125

125

Jaunsargu mācību programmas īstenošana novados (novadu un republikas nozīmes pilsētu skaits)

119

119

119

119

119

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Apmācāmie jaunsargi (maksimālais skaits)

7 943

9 000

11  500

11 500

11 500

Jaunsargu dalība pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas pasākumos (tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz trīs pasākumos gadā) (skaits)

-

27 000

34 500

42 000

48 000

Jaunsargu dalība iestādes organizētajās nometnēs (tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz vienā nometnē gadā) (skaits)

-

9 000

11 500

14 000

16 000

Kvalitātes rādītāji

Jaunsargu mācību programmas 4.līmeņa absolventi, kuri izvēlas uzsākt dienestu AiM vai IeM struktūrās (%)

51

55

60

60

65

Sabiedrības (skolu jaunatnes vecāku) informētība par Jaunsardzi un kā tā darbojas (%)

37

45

45

45

45