Politikas mērķis: veidot jauniešu pilsonisko apziņu un izpratni par valsts aizsardzību Militārā dienesta likums, Jaunsardzes un informācijas centra nolikums, Aizsardzības ministrijas nolikums

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2015)

Plānotā vērtība (2018)

Jauniešu (skolu jaunieši vecumā no 10 līdz 21 gadam) iesaiste Jaunsardzes kustībā (%)

Valsts aizsardzības koncepcija; Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2012.-2024.gadam; Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2016.-2028.gadam

4,11

6

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

3 036 237

5 182 751

6 788 412

5 859 707

7 775 191

99

116

143

164

184

34.00.00 “Jaunsardzes centrs”

3 036 237

5 182 751

6 788 412

5 859 707

7 775 191

99

116

143

164

184

Citi ieguldījumi

Jaunsargu instruktoru amata vietas (skaits)

55

65

85

105

125

Jaunsargu mācību programmas īstenošana novados (novadu un republikas nozīmes pilsētu skaits)

119

117

119

119

119

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Apmācāmie jaunsargi (maksimālais skaits)

7 134

7 800

9 000

11 500

14 000

Jaunsargu  dalība pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas pasākumos (iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz 3 pasākumos gadā) (skaits)

-

-

27 000

34 500

42 000

Jaunsargu  dalība iestādes organizētajās nometnēs (iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz vienā nometnē gadā) (skaits)

-

-

9 000

11 500

14 000

Kvalitātes rādītāji

Jaunsargu mācību programmas 4.līmeņa absolventi, kuri izvēlas uzsākt dienestu AiM vai IeM struktūrās (%)

41

50

55

60

65

Sabiedrības (skolu jaunatnes vecāku) informētība par Jaunsardzi un kā tā darbojas (%)

-

38

45

50

60