Politikas mērķis: jauniešu pilsoniskās apziņas un izpratnes veidošana par valsts aizsardzību /Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likums, Militārā dienesta likums, Jaunsardzes centra nolikums, Aizsardzības ministrijas nolikums

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2020)

Plānotā vērtība (2022)

Jauniešu (skolu jaunieši vecumā no 10 līdz 21 gadam) iesaiste Jaunsardzes kustībā (skaits)

Informatīvais ziņojums “Par valsts aizsardzības mācības ieviešanu un Jaunsardzes attīstību 2019. – 2027. gadā”; Valsts aizsardzības koncepcija; Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2020. – 2032. gads

6 125

8 000

Valsts aizsardzības mācībās izglītojamie (skaits)

Informatīvais ziņojums “Par valsts aizsardzības mācības ieviešanu un Jaunsardzes attīstību 2019. – 2027. gadā”; Valsts aizsardzības koncepcija; Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2020. – 2032. gads

3 061

14 2801

Valdības rīcības plāns

163.1; 206.1.

Piezīmes.

1 Ar 2022. gadu pamatojoties uz MK 2021. gada 10. augusta sēdes protokola Nr. 55 69.§ “Informatīvais ziņojums “Par valsts aizsardzības mācības ieviešanas pirmajiem rezultātiem un uzlabojumiem Jaunsardzē”.

 

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

6 523 049

7 016 805

8 667 756

11 086 507

11 736 819

176

202

272

332

358

34.00.00 Jaunsardzes centrs

6 523 049

7 016 805

8 667 756

11 086 507

11 736 819

176

202

272

332

358

Citi ieguldījumi

Jaunsargu instruktoru amata vietas (skaits)

95

141

194

244

270

Novadi un republikas nozīmes pilsētas, kurās notiek jaunsargu mācību programmas īstenošana (skaits)1

100

112

43¹

43

43

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Apmācāmie jaunsargi (skaits)

6 125

8 000

8 000

8 000

8 000

Valsts aizsardzības mācībā iesaistītie jaunieši (skaits)

3 061

2 000

14 280

26 400

32 400

Jaunsargu dalība pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas pasākumos (skaits)2

3 943

35 000

35 000

35 000

35 000

Jaunsargu dalība iestādes organizētajās nometnēs (skaits)3

5 217

8 000

8 000

8 000

8 000

Kvalitātes rādītāji

Valsts aizsardzības mācībās brīvprātīgajās nometnēs izglītojamie (skaits)

-

180

864

1 620

1 620

Piezīmes.

1 Sākot ar 2022. gadu veiktas korekcijas, balstoties uz administratīvi teritoriālo reformu.

2 Tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz trīs pasākumos gadā.

3 Tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz vienā nometnē gadā.