Darbības mērķis: nodrošināt pasākumu veikšanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai un mazināt iespēju izmantot Latvijas Republikas finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai / Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums

 

2016. gads (izpilde)

2017.gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

1 070 375

1 340 297

1 467 996

1 349 854

1 319 854

30

36

38

38

33

02.00.00 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana”

1 070 375

1 340 297

1 467 996

1 349 854

1 319 854

30

36

38

38

33

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Saņemtie ziņojumi (skaits)

15 768

15 000

15 000

15 000

15 000

Apturētās summas (milj. euro)

36,17

20

20

20

20