Darbības mērķis: nodrošināt pasākumu veikšanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai un mazināt iespēju izmantot Latvijas Republikas finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai / Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

971 058

1 087 428

1 340 297

1 209 010

1 209 010

30

31

36

36

36

02.00.00 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana”

971 058

1 087 428

1 340 297

1 209 010

1 209 010

30

31

36

36

36

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Saņemtie ziņojumi (skaits)

17 113

15 000

15 000

15 000

15 000

Apturētās summas (milj. euro)

21,6

20

20

20

20