Nr.p.k.

Datums

Foruma darba kārtība

 1. 2009.gada 4.decembris
 1. Foruma atklāšana
  Iekšējā audita loma ekonomiskās krīzes apstākļos un profesijas turpmākā attīstība līdz 2012.gadam
  Ilvija Grūba, CIA, Iekšējā audita padomes priekšsēdētāja, Iekšējo auditoru institūta Valdes locekle
 2. Pasākumu plāns iekšējā audita sistēmas pilnveidošanai
  Inese Šteina, Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta direktora p.i.
 3. Horizontālie auditi - plānošanas un izpildes metodika un praktiskie apsvērumi
  Linda Sīle, CIA, Ernst & Young Baltic SIA
 4. Iekšējais audits – risku vadības attīstības veicinātājs organizācijā 
  Pēteris Strazdiņš, Lauku atbalsta dienesta Audita departamenta direktora vietnieks
 5. Foruma laikā veiktās aptaujas rezultāti
2. 2009.gada 
20.marts 
 1. Iekšējā audita padomes atzinumi par 2008.gada pārskatiem – Iekšējā audita padomes priekšsēdētāja I.Grūba
 2. Iekšējo auditoru institūta rīkotā apaļā galda diskusija ar valsts kanceleju – Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta direktore I.Zvane un Iekšējā audita padomes priekšsēdētāja I.Grūba
 3. Iekšējo auditoru amati – Veselības ministrijas Iekšējā audita departamenta direktore S.Zaharāne
 4. Organizatoriskie jautājumi
3. 2009.gada 
23.aprīlis 
 1. Valsts pārvaldes iekšējā audita sistēmas aktualitātes – Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta direktore I.Zvane
 2. Seminārs „Audita sākotnējās informācijas izpēte un analīze audita plānošanas procesā” - L.Sīle, SIA Ernst&Young Baltic
4. 2009.gada 1.oktobris
 1. Iekšējā audita loma krīzes laikos – L.Sīle, SIA Ernst&Young Baltic
 2. Iekšējā audita attīstības iespējas – darba grupas viedokļu kopsavilkums –S. Miķelsons, Iekšējo auditoru institūta valdes loceklis